תקשורת

תקשורת

תקשורת המונים

מהיא תקשורת המונים והמרכיבים של תקשורת המונים, פרסום של עניין ציבורי ייעשה אך ורק כאשר יש לציבור עניין מהי עבירה אתית ? עבירה אתית היא עבירת מוסר. מועצת העיתונות בישראל מציינת עבירה אתית כ”אמצעי פסול” שנוקט העיתונאי להשגת או הפצת מידע. ועוד מגוון נושאים

Read More