קורסי ניהול – לימודי ניהול 

לימודי ניהול משלבים בתוכנית הלימודים סוגיות בניהול, בפרק הראשון של לימודי הניהול עוסקים הלימודים בהכרת מודלים של מנהיגות, מנהיגות מהי עקרונות וגישות במנהיגות, מנהיגות מצבית, הגדרת החזון האישי והטמעת החזון באני מאמין ככלי לעיצוב ההתנהגות ועיצוב המנהיג, עם הגדרת החזון ותרגום החזון למטרות וליעדים ומעשים אופרטיביים. 

קרא עוד