מערכת נשימה

סדנאות מדע

מערכת נשימה

גוף האדם מקבל את גז החיים החמצן על ידי הנשימה, והחמצן מגיע לכל תא מתאי הגוף. המזון שבתאים נשרף בעזרת החמצן שרפה איטית, הקרויה חמצון, ובתהליך זה משתחררת אנרגיה, שמשמש לפעולותיו של הגוף.

Read More