תיירות

תיירות

אירוח בדואי

אירוח בדואי נפוץ מאוד בארץ בקרב קהילת הבדואים בנגב ובגליל, הבדואים החיים באוהלים יחד עם עדריהם ניצלו מנהג זה של הכנסת אורחים ומיתגו את המנהג למוצר תיירותי. מנהג הכנסת האורחים הוא מנהג עתיק יומין בקהילת הבדואים וקהילת הנוודים, הרעיון מאחורי המנהג הוא ההדדיות שבין שוכני המדבר כלומר היום אני אדאג לך ומחר אתה תדאג לי,

Read More