מערכת הנשימה

ביולוגיהמערכת הנשימה

הנשימה – חילוף גזים

בשפת המדע, תהליך הנשימה נקרא חילופי גזים. תהליך זה מתרחש ברמת הגוף השלם ואנו חשים בחסרונו כאשר אנו סותמים את האף ואת הפה. בתהליך הנשימה נכנס אוויר לריאות ויוצא מהן בהרכב קצת שונה, שכן החמצן מועבר לתאים ומהריאות יוצא פחמן דו-חמצני.

Read More