גיאולוגיה

גיאולוגיה

מערה קארסטית

המערה נוצרת במספר דרכים רובם ע”י פעולת ההמסה של מי הגשמים בסלעים גירניים כדוגמת הסלעים שניתקלנו בהם: גיר, דולומיט וקרטון. המים אשר מכילים כמות קטנה של פחמן דו חמצני חודרים דרך סדקים שבפני הקרקע )מערכת סידוק( וממיסים שם את שכבות הסלע שמתחת. כך הם יוצרים חלל ההולך ומתרחב במשך הזמן, מתארך ומתחבר עם חללים אחרים

Read More
גיאולוגיה

מה קורה ברעידת אדמה

מתוך מיפוי המוקדים של רעידות האדמה החזקות, מסתבר שעל פני כדור הארץ ההשפעה המיידית של רעידת אדמה היא טלטול האדמה ע”י גלי הרעש. בזעזוע קטן הטלטול נמשך כמה שניות בלבד והוא בקושי מורגש. בזעזוע חזק ,האדמה עלולה לרעוש במשך כמה דקות. רב הנזק שנגרם ברעידת אדמה נובע מזעזועי השטח,

Read More
גיאולוגיה

הגורמים לרעידות אדמה

רוב רעידות האדמה מתחוללות לאורך הגבולות של לוחות קרום כדור הארץ הם מכונים קווי שבר או קווי , העתק, בעיקר במקומות שבהם הלוחות דחוסים זה כלפי זה, כמו בהרי ההימליה או במקומות שבהם הלוחות מחליקים זה כנגד זה. כדור הארץ מורכב בעיקרו מסלע מותך.

Read More
גיאולוגיה

רעידות אדמה – מבוא

בגלל פעילות הלוחות, קרום כדור הארץ נמצא תמיד בתנועה. כבר מיליוני שנים, היבשות נעות ממקום למקום. הן מתנגשות זו בזו ומעלות רכסי הרים. התנועה אינה רצופה, אלא מורכבת מסדרה של תזוזות קטנות. תזוזות אלה הן המחוללות את התנודות שאנו מכנים בשם רעידות אדמה.

Read More
חדשות