מה קורה ברעידת אדמה

מתוך מיפוי המוקדים של רעידות האדמה החזקות, מסתבר שעל פני כדור הארץ ההשפעה המיידית של רעידת אדמה היא טלטול האדמה ע”י גלי הרעש. בזעזוע קטן הטלטול נמשך כמה שניות בלבד והוא בקושי מורגש. בזעזוע חזק ,האדמה עלולה לרעוש במשך כמה דקות. רב הנזק שנגרם ברעידת אדמה נובע מזעזועי השטח,

קרא עוד