כיצד מוצאות אותנו היתושות ?

נקבות של יתושים מסוימים, (כמו לדוגמה כולכית הבית ) היתוש הנפוץ ביותר המוצץ את דמנו(,חייבות למצוץ מספר מנות דם כדי לאפשר את התפתחות הביצים בתוך גופן. את הביצים מטילות היתושות בשלוליות מים. מתוך הביצים בוקעים זחלי היתושים. הזחלים חיים ומתפתחים בתוך המים ולבסוף מתגלמים לגלמים, שמהם יגיח לאחר כמה ימים דור חדש של יתושים בוגרים.

קרא עוד