הבעיה של “מכבי תל אביב”

שחקן מפתח איננו מצטיין בקליעות מקו עונשין. הוא זורק את הכדור מקו העונשין ביד אחת ואחוז הקליעות שלו הוא 70% . מכאן “מכבי תל אביב” מעלה את ההשערה הבאה: ” השחקן יקלע טוב יותר מקו העונשין בזריקות בשתי הידיים. אם הוא יקלע בשתי הידיים אז אחוז הקליעות שלו מקו העונשין יעלה”.
הוא מחליט לערוך ניסוי לבדיקת ההשערה שלו והוא מבקש מהשחקן לזרוק לסל מקו העונשין בשתי ידיים מאה פעמים.

קרא עוד