משאבי למידה

אתר תוכן לימודי במקצועות שונים וכמובן מאמרים מעניינים בתחומים שונים, כותבי מאמרים יכולים להכניס מאמרים לאתר באישור העורך. צרו קשר בדף צור קשר.

ביולוגיהמיומנויות

תחרות שחייה

במשחקים האולימפיים שהתנהלו במוסקוה, טען המאמן של נבחרת השחייה של אנגליה שיש להקפיד
על כך שהטמפרטורה של המים בבריכה תישאר קבועה כ – 24 מעלות צלזיוס, וכי די בשינוי של שתי
מעלות בטמפרטורה של המים כדי להשפיע על מהירותם של השחיינים.
הוחלט לערוך ניסוי לבדיקת טענתו של המאמן האנגלי.

ציין את המשפט הנכון:
הבעיה שהתעוררה:
האם הטמפרטורה של המים משפיעה על מהירות השחייה ?
האם אפשר להקפיד על טמפרטורה קבועה של המים ?
האם שינוי של שתי מעלות בטמפרטורה של המים ישפיע על מהירות השחייה ?
באיזו טמפרטורה שוחים במהירות הגדולה ביותר ?

המשתנה התלוי הוא:
הטמפרטורה של המים.
מהירות השחייה.
ההפרש בין הטמפרטורות של המים בטיפולים השונים.
מס’ השחיינים.

המשתנה הבלתי תלוי הוא:
מהירות השחייה ב – 24 מעלות צלזיוס.
מהירות השחייה
הטמפרטורה של המים.
מס’ השחיינים.

הבקרה תהיה:
שחייה ב – 0 מעלות צלזיוס.
שחייה במים בטמפ’ שהיא ממוצע של כל הטיפולים.
שחייה ב – 24 מעלות צלזיוס.
שחייה בטמפ’ כל שהיא, שונה מטמפ’ של המים בטיפולים.
בניסוי ישתתפו 10 שחיינים, כל אחד יעבור את הניסוי פעם אחת.
לניסוי יהיו 10 חזרות.
לניסוי יהיו 20 חזרות.
לניסוי יהיו 30 חזרות.
לניסוי תהיה חזרה אחת.

נמק את תשובותך !