פסי האטה והשפעתם על הסביבה האורבנית

הקטל בכבישים הוא מכת מדינה ואחד הגורמים הראשיים לתמותה בישראל מלבד מחלות לב וריאה. בניגוד למצטייר בתקשורת, שם על פי רוב תופסות התאונות המחרידות ביותר את זמן השידור העיקרי, תאונות דרכים רבות קורות במרחב העירוני. אחד הגורמים הראשיים לתאונות אלו היא מהירות נסיעה מופרזת של כלי רכב. מאמר זה ידון בהאטת מהירות נסיעת כלי רכב באמצעות פסי האטה והשפעתם של פסי האטה על הבטיחות והסביבה.

אם כן, מחקרים רבים הוכיחו באופן חד משמעי כי התקנת פסי האטה מפחיתה את מהירות נסיעתם של כלי רכב בקטע הדרך בו הותקנו הפסים והפחיתו באופן ניכר את מספר הנפגעים באותו נתיב. יחד עם זאת לפסי האטה השפעות רבות נוספות אשר יש להכיר, בייחוד אם תכנסו לרגע לנעליו של מהנדס העיריה האחראי והמאשר של שינויים אלו.

השפעות חיוביות של פסי האטה:

פסי האטה גורמים בראש ובראשונה להפחתת מהירות הנסיעה הממוצעת בקטע הדרך. ההשפעה היא בעיקר על הורדת התפלגות המהירויות וההשפעה המירבית היא על תחום המהירויות הגבוהות.

פסי האטה עשויים לגרום להפחתת נפח התנועה ברחוב בו הותקנו. באופן דומה הם עלולים להגביר את נפח התנועה ברחובות מקבילים. ככל שפסי ההאטה מותקנים במרווחים קטנים יותר המחייבים האטה נוספת במהירות הממוצעת כך ילך ויפחת נפח התנועה באותו קטע כביש והתנועה תעבור לדרכים עוקפות.

פסי האטה שהותקנו כהלכה יגרמו להפחתת כמות התאונות בעוד שפסי האטה אשר הותקנו במיקומים לא מוצלחים עלולים לגרום לעליה בכמות התאונות. מיקום לא מוצלח לפס האטה הוא מיקום המפתיע את נהג הרכב או מערער אם אחיזת צמיגי הרכב בכביש במקומות בהם הנהג זקוק לאחיזה זו.

פסי האטה מבטלים את הצורך באכיפת נושא המהירות שכן קיימת “הפחתה מרצון” של מהירות הנסיעה ע”י הנהגים.

התקנת פסי האטה הנה צעד פופולארי הנתפס כחיובי בעיני התושבים.

השפעות שליליות של פסי האטה:

התקנת פסי האטה עלולה להגביר את עוצמת הרעש בקטע הכביש שכן כלי רכב, בעיקר רכבי משא, הנתקלים בפס ההאטה יקימו רעש ניכר במיוחד כאשר הם לא עמוסים או עם מטען חלקי. בנוסף לכך גם ההאטות וההאצות של כל כלי הרכב הנעים בקטע הכביש מייצרות שאון רב בכל שעות היממה.

פליטת המזהמים ברחוב בו הותקנו פסי האטה גוברת שכן ההאטות וההאצות החוזרות ונשנות של כלי הרכב העוברים בין פס לפס. נתון זה מתקזז עם הירידה בנפח התנועה הכללי ובסה”כ נשארת ע”פ רוב פליטת המזהמים דומה לזו שהיתה טרם הותקנו פסי ההאטה.

פסי האטה עלולים לגרום לרמה מורגשת של זעזועים בבתי מגורים הממוקמים בקרבתם. התופעה מורגשת בעיקר באיזורים בהם הקרקע רכה והמבנה ממוקם בסמיכות רבה לכביש. יחד עם זאת חשוב לציין כי אין בזעזועים אלו בכדי לגרום נזק למבנים.

פסי האטה מחייבים כלי רכב כבדים ובפרט אוטובוסים להאט באופן דרסטי טרם המעבר מעל פס ההאטה. הדבר גורם לתחוזות תאוטה ותאוצה חזקות בתא הנוסעים ולתחושות אי נוחות בקרב נוסעי האוטובוס.

פסי האטה מאיטים את התנועה גם בשעות בהן אין צורך אמיתי בהאטת התנועה – שעות הלילה למשל. אין אפשרות לסלק את פסי ההאטה בשעות אלו ובנקודה זו השפעתם הופכת לשלילית.

יש הכרח להציב סימון ותימרור בולט של כל פס האטה. אי הצבת סימון הולם ובולט מסכנת את משתמשי הדרך.

בדרכים לא מוארות פסי האטה גורמים סינוור לתנועה הנגדית.

אם כן, לפסי האטה מגוון רחב של השפעות חיוביות ושליליות על הסביבה האורבנית ועל דיריה. מומלץ תמיד לבחון אפשרויות נוספות להאטת התנועה בטרם מתקבלת החלטה אודות התקנת פסי האטה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.