כמישה סופית וכמישה חולפת

מה קורה לצמח שחסרים לו מים

צמחים זקוקים למים כדי לגדול ולהתפתח היטב. כאשר יש בצמח די מים, מתרחשים התהליכים בגופו ללא הפרעה, והצמח נראה זקוף ורענן. אך מה קורה לצמחים שאיבדו יותר מים מאשר הם קלטו ואין בגופם כמות מספקת של מים ? בתהליכים המתרחשים בגופם של צמחים אלה חלה הפרעה וניכרים סימני כמישה )כמישה – נבילה בגלל חוסר מים(. ישנם 2 סוגי כמישה:

כמישה חולפת

נגרמת כאשר לצמח חסרים מים, אך עדיין לא נגרם לו נזק שאינו ניתן לתיקון ולכן אם נספק לו מים הוא יתאושש.

כמישה סופית

כמישה סופית צמח הנמצא במצב של כמישה חולפת ולא מקבל מים בזמן, ימשיך לאבד עוד מים, יעבור למצב של כמישה סופית וייגרם לו נזק שאינו ניתן לתיקון. כאשר יש בתאים כמות מעטה של מים, הם כמושים. כאשר יש בתאים כמות רבה של מים הם מתוחים ורעננים. תא שיש בו כמות רבה של מים נראה מתוח ורענן משום שהמים שבו לוחצים על דופנותיו ומותחים אותו. לחץ זה נקרא לחץ טורגור )טורגור – משמעות המילה “נפיחות”(. כאשר הצמח רענן אנו אומרים שבתאים שלו יש לחץ טורגור גבוה, ואילו כאשר הצמח כמוש אנו אומרים שבתאים שלו יש לחץ טורגור נמוך.
בהתאמה תהליך החדירה והיציאה של מים מהצמח נקרא פלסמוליזה ודפלסמוליזה