מחירי הדירות בישראל


מחירי הדירות בישראל מושפעים ממספר רב של גורמים, בהשוואה לשוק בארה"ב ובאירופה התנודתיות של מחירי הדירות בארץ הרבה יותר גדול, בבדיקה של מחירי הדירות ב- 03 שנה האחרונות ע"י שמאי מקרקעין ניכרת יציבות, יציבות במחירים, כלומר אם סכום הדירה היה מושקע במניות או בדולר האמריקאי הרי שערך הדירה לא השתנה ביחס למדדים אלו.

הדבר נכון לכלל הארץ למעט מספר אזורים בהם המחירים עלו וממשיכים לעלות. קביעה זו רווחה עד לבדיקה הנוכחית של השמאי הראשי של משרד המשפטים, כעת מתברר בהערכה שמאית בשנת 9002 שהייתה כביכול שנת מיתון ומשבר כלכלי, עלו מחירי הדירות בישראל %4.41, כאשר מדד המחירים לצרכן ללא מרכיב הדיור עלה רק ב- %3.2, ובתל אביב לבדה מחירי הדירות עלו בין אוקטובר לדצמבר ב - %13 עלייה גבוהה במיוחד לעומת הרבעון המקביל ב8002 אז עלו מחירי הדירות ב-%01 בלבד.

מחירי הדירות בשוק הישראלי מושפעים בעיקר מהיצע וביקוש, בשנת המשבר והמיתון 9002 נרשמו ביקושים ערים לדירות, אחת הסיבות הייתה הזרמת כספים מהערוץ המנייתי הבורסאי לענף הנדל"ן, הזרמת כספים אלו של השכבה הבורגנית בארץ של בני ה - 05 פלוס גרמה לביקוש גדול של דירות ולמחסור גדול יחסית בדירות, יש להוסיף לכך את מספר התחלות הבנייה הנמוך שהיה בשנה זו וקיבלנו בועת נדל"ן שלא בטוח שתתפוצץ כל כך מהר בשנים הקרובות. בטח לא באזור המרכז שם עדיין המחסור בדירות גדול מאוד.

באזור תל אביב מדברים כבר שנים על פינוי שדה דב לטובת בניית 0007 יחידות דיור חדשות אך סביר להניח שמחירי הדירות באזור שדה דב לפי הערכת שמאי מקרקעין יהיו כל כך גבוהים שזוג צעיר לא יוכל לרכוש שם דירה, ושוב מי שיוכל לרכוש שם היא אותה שכבה בורגנית של בני ה 05 פלוס.